• 1. Загальні положення Дана політика обробки персональних даних визначає порядок обробки персональних даних та заходи по забезпеченню безпеки персональних даних, що вживаються адміністрацією сервісу SMS-fly, в особі ФОП Бурак Олена Валеріївна (надалі — Оператор).

  1.1. Оператор ставить за свою найважливішу ціль та умову здійснення своєї діяльності дотримання прав та свобод людини і громадянина при обробці її персональних даних, у тому числі захисту прав на недоторканність приватного життя, особисту та сімейну таємницю.

  1.2. Дана політика Оператора у відношенні до обробки персональних даних (далі — Політика) застосовується до всієї інформації, яку Оператор може отримати про відвідувачів веб-сайту http://sms-fly.ua.

 • 2. Основні поняття, використані у Політиці

  2.1. Автоматизована обробка персональних даних — обробка персональних даних за допомогою засобів обчислювальної техніки;

  2.2. Блокування персональних даних — тимчасове припинення обробки персональних даних (за виключенням випадків, в яких обробка необхідна для уточнення персональних даних);

  2.3. Веб-сайт — сукупність графічних та інформаційних матеріалів, а також програм для ЕОМ та баз даних, що забезпечують їх доступність у мережі інтернет за мережевою адресою http://sms-fly.ua;

  2.4. Інформаційна система персональних даних — сукупність персональних даних, що містяться у базах даних, та інформаційних технологій і технічних засобів, що забезпечують їх обробку;

  2.5. Знеособлення персональних даних — дії, в результаті яких неможливо визначити без використання додаткової інформації приналежність персональних даних конкретному Користувачу або іншому суб'єкту персональних даних;

  2.6. Обробка персональних даних — будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), здійснюваних із використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів із персональними даними, що включають у себе збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), вилучення, використання, передачу (розповсюдження, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних;

  2.7. Оператор — державний орган, муніципальний орган, юридична або фізична особа, які самостійно або сумісно з іншими особами організують та (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначають мету обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), здійснювані із персональними даними;

  2.8. Персональні дані — будь-яка інформація, що стосується прямо або опосередковано певного або визначеного Користувача веб-сайта http://sms-fly.ua;

  2.9. Користувач — будь-який відвідувач веб-сайта http://sms-fly.ua;

  2.10. Надання персональних даних — дії, направлені на розкриття персональних даних визначеній особі або визначеному колу осіб;

  2.11. Розповсюдження персональних даних — будь-які дії, направлені на розкриття персональних даних невизначеному колу осіб (передача персональних даних) або на ознайомлення із персональними даними необмеженого кола осіб, у тому числі обнародування персональних даних у засобах масової інформації, розміщення в інформаційно-телекомунікаційних мережах, або надання доступу до персональних даних будь-яким іншим способом;

  2.12. Транскордонна передача персональних даних — передача персональних даних на територію іноземної держави органу влади іноземної держави, іноземній фізичній або іноземній юридичній особі;

  2.13. Знищення персональних даних — будь-які дії, в результаті яких персональні дані знищуються безповоротно із неможливістю подальшого відновлення змісту персональних даних в інформаційній системі персональних даних та (або) знищуються матеріальні носії персональних даних.

 • 3. Оператор може обробляти наступні персональні дані Користувача

  3.1. Прізвище, ім'я, по-батькові;

  3.2. Електронну адресу;

  3.3. Номери телефонів;

  3.4. Також на сайті відбувається збір та обробка знеособлених даних про відвідувачів (в т.ч.файлів «cookie») за допомогою сервісів інтернет-статистики (Яндекс Метрика і Гугл Аналітика та інших).

  3.5. Вищеперераховані дані далі за текстом Політики об'єднані загальним поняттям Персональні дані.

 • 4. Цілі обробки персональних даних

  4.1. Ціль обробки персональних даних — надання доступу Користувачу до сервісів, інформації та/або матеріалів, що містяться на веб-сайті.

  4.2. Також Оператор має право направляти Користувачу сповіщення про нові продукти та послуги, спеціальні пропозиції та різні події. Користувач завжди може відмовитись від отримання інформаційних повідомлень, написавши листа Оператору на адресу електронної пошти info@sms-fly.ua із позначкою “Відмова від сповіщень про нові продукти та послуги і спеціальні пропозиції”.

  4.3. Знеособлені дані Користувачів, що збираються за допомогою сервісів інтернет-статистики, служать для збору інформації про дії Користувачів на сайті, покращення якості сайту та його змісту.

 • 5. Правові підстави обробки персональних даних

  5.1. Оператор обробляє персональні дані Користувача тільки у випадку їх заповнення та/або відправки Користувачем самостійно через спеціальні форми, розміщені на сайті http://sms-fly.ua. Заповнюючи відповідні форми та/або відправляючи свої персональні дані Оператору, Користувач висловлює свою згоду із даною Політикою.

  5.2. Оператор обробляє знеособлені дані про Користувача у випадку, якщо це дозволено у налаштуваннях браузера Користувача (увімкнено зберігання файлів «cookie» та використання технології JavaScript).

 • 6. Порядок збору, зберігання, передачі та інших видів обробки персональних даних

  Безпека персональних даних, які обробляються Оператором, забезпечується шляхом реалізації правових, організаційних та технічних заходів, необхідних для виконання у повному обсязі вимог діючого законодавства в області захисту персональних даних.

  6.1. Оператор забезпечує збереженість персональних даних та вживає усі можливі заходи, що виключають доступ до персональних даних неуповноважених осіб.

  6.2. Персональні дані Користувача ніколи, ні за яких обставин не будуть передані третім особам, за виключенням випадків, пов'язаних із виконанням діючого законодавства.

  6.3. У випадку виявлення неточностей у персональних даних, Користувач може актуалізувати їх самостійно, шляхом направлення Оператору сповіщення на адресу електронної пошти Оператора info@sms-fly.ua із позначкою «Актуалізація персональних даних».

  6.4. Термін обробки персональних даних необмежений. Користувач може в будь-який момент відізвати свою згоду на обробку персональних даних, написавши листа на електронну адресу Оператора info@sms-fly.ua із позначкою «Відкликання згоди на обробку персональних даних».

  6.5. Використання та передача інформації, отриманої від Google APIs, за допомогою SMS-fly буде дотримуватися політики використання Google API Services User Data Policy, детальніше з якою можна ознайомитись за посиланням - https://developers.google.com/terms/api-services-user-data-policy, включаючи обмежені вимоги використання.

 • 7. Транскордонна передача персональних даних

  7.1. Оператор до початку здійснення передачі персональних даних зобов'язаний упевнитися в тому, що іноземною державою, на територію якої передбачається здійснювати передачу персональних даних, забезпечується надійний захист прав суб'єктів персональних даних.

  7.2. Транскордонна передача персональних даних на території іноземних держав, що не відповідають вказаним вимогам, може здійснюватись тільки у випадку наявності згоди у письмовій формі суб'єкта персональних даних на транскордонну передачу його персональних даних та/або виконання угоди, стороною якої виступає суб'єкт персональних даних.

 • 8. Заключні положення

  8.1. Користувач може отримати будь-які роз'яснення з цікавлячих питань, що стосуються обробки його персональних даних, звернувшись до Оператора за допомогою електронної пошти info@sms-fly.ua.

  8.2. В даному документі будуть відображені будь-які зміни політики обробки персональних даних Оператором. Політика діє безстроково до заміни її новою версією.

  8.3. Актуальна версія Політики у вільному доступі розміщена в мережі Інтернет за адресою http://sms-fly.ua/privacy.

SMS-fly © 2012-2024 All Rights Reserved