Offer Agreement

Договір оферти (правила надання послуг)

 • 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

  Web-інтерфейс — програмний інтерфейс, доступний за адресою http://sms-fly.ua в мережі інтернет, що реалізовує функцію відправки коротких текстових повідомлень відповідно до заданих параметрів і умов.

  Альфанумеричне Ім’я — унікальна комбінація чисел (цифр) та/або латинських літер (не більше 11 символів), що використовується для забезпечення надання Послуг та яка використовується для обміну Повідомленнями між Замовником та Користувачем.

  Альфанумеричні Імена поділяються на Міжнародні Альфанумеричні Імена та Національні Альфанумеричні Імена.

  До Міжнародних Альфанумеричних Імен входять всі Альфанумеричні імена, які містять наступні ознаки:

  • використовують у своєму написанні найменування:
   • міжнародних компаній, торговельних марок (знаків для товарів і послуг), за винятком випадків, якщо така компанія/марка (знак для товарів і послуг) зареєстрована за особою, яка є резидентом України, що підтверджується відповідними документами;
   • міжнародних компаній, торговельних марок (знаків для товарів і послуг), за винятком випадків, якщо така компанія/марка (знак для товарів і послуг) зареєстрована за особою, яка є резидентом України, що підтверджується відповідними документами;
   • електронних платіжних систем (наприклад Visa, MasterCard, AmExpress та ін.);
   • електронних гаманців (наприклад WebMoney, Qiwi Wallet та ін.);
   • платформ обробки електронних платежів (наприклад PayPal та ін.);
   • соціальних мереж (наприклад facebook, vkontakte, Google+, odnoklassniki, twitter, instagram, fotostrana і т.і.);
   • різних ОТТ-додатків (наприклад Skype, Viber, WhatsApp та ін.);
   • ігрових Інтернет-сервісів (наприклад World of Tanks, Gameserver, mobitva.com та ін.).
  • використовують у своєму написанні найменування іноземних сервісів online-бронювання (наприклад Booking, AirBnB та ін.), іноземних банків та авіакомпаній, наприклад (Arab Bank, AirBaltic та ін.);
  • використовують у своєму написанні лише цифри, за винятком попередньо погоджених Оператором і Замовником цифрових назв українських підприємств, установ та організацій (комерційні банки, НБУ, державні та комунальні установи і т.п.);
  • використовують у своєму написанні web-адреси, які не належать до доменної зони України (ua), за винятком випадків, якщо така web-адреса зареєстрована за Замовником, який є резидентом України, що підтверджується відповідними документами;
  • складаються з символів/букв/цифр тощо, що у своєму поєднанні не має змісту та/або унеможливлюють ідентифікацію Замовника;
  • Альфанумеричні Імена «SMS» та «Info» у будь-яких варіаціях;
  • виявлено зв'язок Альфанумеричного імені з Web-ресурсом доменної зони іншої країни;
  • використовують у своєму написанні імена іноземних мобільних операторів;
  • Альфанумеричні імена, Повідомлення з яких направляються через SMS-шлюзи (наприклад, SMS-fly, TurboSMS, LetsAds, ePochta SMS тощо).

  Національні Альфанумеричні Імена — всі Альфанумеричні Імена, що не містять ознак Міжнародних Альфанумеричних Імен. Виключно Оператор приймає кінцеве рішення щодо віднесення Альфанумеричного Імені до Національного чи Міжнародного, керуючись при цьому умовами Договору.

  «Адміністрація сайту» — особа, уповноважена Виконавцем на здійснення управління Сайтом, а також інших дій, пов'язаних з використанням Сайту.

  «Аккаунт/Особистий кабінет» — обліковий запис в багатокористувацькій системі, яка містить відомості, необхідні для ідентифікації Замовника, авторизації та обліку.

  «Білінгова система» — програмно-апаратний комплекс, що використовується для обліку Транзакцій, що надаються Замовнику та/або Користувачам, розрахунку плати за Послуги та здійснення ряду функцій, пов’язаних з цим.

  «Компанія Viber» – юридична особа Viber Media S.à r.l., яка є власником прав інтелектуальної власності на Додаток Viber.

  «Політики Viber» – правила та вимоги, встановлені Компанією Viber щодо використання Програми Viber. Політики Viber розміщено на офіційному сайті Компанії.

  «Viber-повідомлення» - повідомлення, які формуються Замовником та передаються на кінцеве обладнання Користувачів через Viber. Повідомлення може містити текст (до 1000 символів кириличного та/або латинського алфавіту), зображення та кнопку (з посиланнями на URL-адресу).
  Залежно від змісту Viber-повідомлення поділяються на два типи – Транзакційні, Інформаційні Viber-повідомлення та Рекламні Viber-повідомлення.
  Окремим видом повідомлень є тестові Viber-повідомлення.

  «Транзакційні, Інформаційні Viber-повідомлення» - персональні інформаційні (сервісні) та транзакційні повідомлення не рекламного характеру, що містять інформацію про конкретну операцію або транзакцію.

  Надсилання Транзакційного Viber-повідомлення можливе виключно за наявності шаблону такого Повідомлення, погодженого компанією Viber і зареєстрованого імені Відправника.

  «Рекламні Viber-повідомлення» - повідомлення, що містять рекламну інформацію або комбіновані повідомлення, що одночасно містять і рекламну інформацію, та інформацію про виконані транзакції і операції тощо.

  «Кінцеве Viber-обладнання» - мобільний пристрій (телефон, смартфон, планшет, інший подібний пристрій) або ноутбук, або персональний комп'ютер користувача Viber, на якому встановлено Додаток Viber і який здатний приймати Viber-повідомлення.

  «Тестові Viber-повідомлення» - повідомлення, які містять слово «Тест/Test», не є рекламою або повідомленням особистого чи інформаційного характеру, або за своїм змістом взагалі не несуть інформаційного навантаження.

  «Ім'я відправника (Viber-Ім'я відправника)» - унікальна комбінація латинських та кириличних символів та арабських цифр (загалом до 30 символів), яка формується Замовником на його власний розсуд і відображається у Viber-повідомленнях, що передаються Користувачам Viber як Ідентифікатор Замовника.

  «Додаток Viber (або Viber)» – програмний додаток, розробником якого є Компанія Viber, яка включає VoIP технології, засоби миттєвої передачі повідомлень Користувачам, інші засоби інформаційного обміну між користувачами та може бути встановлена на мобільних телефонах, планшетних пристроях та персональних комп'ютерах.

  «Послуга передачі Viber-повідомлень через Додаток Viber (або Viber-послуга)» - забезпечення Виконавцем можливості передачі Viber-повідомлень від Замовника до кінцевого обладнання Користувачів Viber через Додаток Viber відповідно до умов цих Правил, що здійснюється шляхом надання Виконавцем Замовнику доступу до Системи Виконавця.

  «Динамічне Альфанумеричне Ім’я» — унікальна комбінація літер та/або чисел (цифр), яка обирається та змінюється Замовником на його власний розсуд, та яка використовується для забезпечення Послуг та для обміну Повідомленнями між Замовником та Користувачем згідно правил формування Альфанумеричних Імен.

  «Довгий Номер Повідомлень» — номер, що використовується для забезпечення послуг зв'язку, та який використовується для обміну Повідомленнями між Замовником та Користувачем, складається із 12 (дванадцяти) цифр.

  «Електронний віртуальний рахунок» — особовий рахунок Замовника, що дає можливість відстежувати надходження і витрату коштів.

  «Збій мережі» — виникнення технічної перешкоди у Транспортній мережі, включаючи некоректну роботу програмного забезпечення, яка не є наслідком умисних дій або необережності та за наявності якої не може відбуватись обмін інформацією між Виконавцем та Замовником та/або між Користувачем та Оператором.

  «Звітний місяць» або «Звітний період» — період в рамках одного календарного місяця, протягом якого Сторони здійснювали виконання цього Договору.

  «Користувач/Абонент» — абонент телекомунікаційної мережі Оператора або будь-якого іншого оператора телекомунікацій, який належним чином надав свою згоду на отримання Повідомлень від Замовника.

  «Короткий номер Повідомлень» — номер, що використовується для забезпечення послуг зв'язку, та який використовується для обміну Повідомленнями між Замовником та Користувачем, і складається з не більше, ніж 5 (п’яти) цифр.

  «Клієнт (або «Отримувач послуги», «Замовник»)» — фізична або юридична особа, яка використовує Послуги, що надаються Sms-Fly, у своїх ділових цілях та має активний Обліковий запис на веб-сайті Sms-Fly.ua.

  «Конфіденційна інформація» — будь-яке положення Угоди або інша інформація, що розкривається в будь-якій формі будь-якої зі сторін до, під час та/або після виконання Угоди, що стосується, зокрема, надання Послуг або будь-яких подробиць діяльності будь-якої зі сторін, незалежно від того, чи вона була позначена як конфіденційна або її конфіденційність є результатом інших обставин, включаючи, зокрема, інформацію щодо кодів доступу до мережі, комерційних таємниць, процесів, методів, програмного забезпечення (включаючи вихідні коди та об'єктні коди), комп'ютерних записів, конфігурації обладнання, проектів, планів, удосконалення, винаходи, креслення, інформація про продукт, ділові або маркетингові плани та наміри, подробиці угод або домовленостей з третіми сторонами та клієнтами, а також списки клієнтів.

  «Ідентифікація Замовника» — надання документів, що підтверджують особу Замовника та або авторизацію на веб-сайті Виконавця.

  «Логін» — номер телефону, який Замовник вказує при реєстрації на сайті Виконавця, використовується для ідентифікації Замовника та є невід’ємною частиною Основних засобів зв’язку.

  «Номер телефонної лінії сервісного обслуговування» — номер телефону функціонального підрозділу Замовника або третьої сторони, залученої Замовником на договірних засадах, що забезпечує сервісну підтримку Користувачів щодо змісту Повідомлень та послуг (товарів, робіт), що надаються Замовником, зокрема консультування, здійснення відмови від подальшого отримання SMS-повідомлень та ін.

  «Овердрафт» — надання Виконавцем Замовнику послуг при негативному балансі електронного віртуального рахунку Замовника в рамках Договору.

  «Оператор» — юридична особа — резидент України, що надає послуги безпровідного телефонного зв’язку на комерційній основі та має відповідну ліцензію на надання таких послуг на території України.

  «Основний засіб зв’язку» — дійсний номер мобільного телефону та електронна адреса, яку Замовник вказує при реєстрації на Сайті Виконавця.

  «Пакет послуг Інтерактивні SMS» — включає в себе послугу з маршрутизації та доставки Повідомлень від Користувачів до Замовника (отримання Замовником вхідних коротких текстових повідомлень).

  «Пароль» — послідовність символів, відома тільки Замовнику, що зберігається на Сайті в зашифрованому вигляді, що використовується для ідентифікації Замовника.

  «Повідомлення» — сукупність систематизованих даних інформаційно-сервісного змісту, наданих у текстовій формі, які передаються Користувачам у формі коротких текстових повідомлень (SMS) з використанням функціональних і технологічних ресурсів Транспортної мережі Оператора. Повідомлення складається не більше ніж з 160 символів, що входять до GSM Default Alphabet (7-bits), надалі «латинські символи», або 70 символів, що входять до UCS2 Alphabet (16-bits), надалі «кириличні символи» (повідомлення вважається написаним кирилицею за умов, коли хоча б один знак у ньому написано кирилицею). У випадку, якщо довжина тексту перевищує зазначену вище кількість символів, то кожна подальша складова частина Повідомлення в цілях тарифікації вважається окремим Повідомленням.

  «Послуги Виконавця»,«Послуги» — надання Замовнику:

  • унікального імені та пароля, що дозволяють йому розміщувати свою інформацію на серверах Виконавця;
  • права на реєстрацію Альфанумеричних імен та виділення, закріплення за Замовником та обслуговування Альфанумеричних імен;
  • права на використання Транспортної мережі з метою забезпечення відправки SMS-повідомлень Користувачам;
  • web-інтерфейсу для створення та відправки SMS-повідомлень;
  • забезпечення маршрутизації та доставки одержаних від Замовника SMS-повідомлень Користувачам.

  «Реєстраційний e-mail» — це електронна адреса, що вказується Замовником при реєстрації, використовується для ідентифікації Замовника та є невід’ємною частиною Основних засобів зв’язку.

  «Контактний e-mail» — це електронна адреса, що вказується Замовником в особистому кабінеті, та використовується для отримання Замовником інформаційних та рекламних повідомлень від адміністрації сайту.

  «Сайт» — це сайт, розміщений в мережі інтернет за адресою: sms-fly.ua, який Виконавець використовує на законних правах для надання Послуг.

  «Система» — це програмно-апаратний комплекс Виконавця, що дозволяє Замовнику самостійно зареєструватися, відправляти SMS-повідомлення, відстежувати їх статус і контролювати свій Електронний віртуальний рахунок. Доступ до Системи надається Замовнику після реєстрації на сайті Виконавця.

  «Спам-повідомлення» — це не замовлене попередньо Користувачами електронне текстове повідомлення, незалежно від його змісту, яке відповідає хоча б одному з таких критеріїв:

  • доставляється Користувачам без їх попередньої згоди та призвели до скарг цих Користувачів з приводу їх отримання;
  • повідомлення, зміст яких суперечить законодавству України або є неправомірним;
  • повідомлення мають однаковий текст і є масовим, тобто доставляється більш ніж десяти Користувачам без їх попередньої згоди;
  • повідомлення з однаковим або різним текстом доставляється одному й тому самому Користувачу більш ніж 10 разів на добу;
  • доставляється Користувачам, заохочуючи їх зателефонувати та /або відправити електронне текстове повідомлення на запропоновані номери, або взяти участь у будь-яких заходах, які містять пропозиції в явному або неявному вигляді підключитися до мережі оператора телекомунікацій, відмінної від мережі оператора телекомунікацій, абоненти якого отримують Повідомлення;
  • повідомлення, яке буде протарифіковано після його отримання для Користувача, за умови, що Користувач не замовляв такого повідомлення;
  • повідомлення, що призвело до подання обґрунтованої скарги Користувачем, або виникнення перешкод технічного характеру в роботі Обладнання Виконавця або Телекомунікаційної мережі Оператора;
  • повідомлення не містить достовірні відомості про назву, власну поштову чи електронну адресу, номер телефону Замовника цих повідомлень;
  • подальше отримання повідомлення Користувач не може припинити шляхом інформування про це Замовника;
  • повідомлення містить інформацію, яка може бути розцінена як передвиборча агітація або політична реклама;
  • повідомлення містить інформацію еротичного характеру;
  • повідомлення містить інформацію релігійного (культового) характеру.
  • повідомлення, текст яких не був попередньо погоджений Замовником з Виконавцем, у разі, якщо таке погодження тексту Замовника з Виконавцем є обов’язковим згідно умов цього Договору.
  • повідомлення, які були відправлені від Національних імен, але їх текст був розпізнаний операторами, як такий, що повинен відправлятися від Міжнародних Альфанумеричних Імен.

  «Транзакція» — разова передача згенерованого Замовником Повідомлення Користувачу.

  «Транспортна мережа» — сукупність апаратних засобів, каналів з'єднання та іншої технологічної інфраструктури мережі фіксованого зв’язку Оператора, яка необхідна для побудови і експлуатації автоматизованої системи обміну інформації між Оператором, Користувачами, Замовником та Виконавцем.

 • 2. ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ СЕРВІСОМ

  2.1. Представники сервісу SMS-fly.ua (далі — «Виконавець») та дієздатна фізична особа або представник юридичної особи (далі — «Замовник») мають право використовувати сервіси сайту sms-fly.ua (далі — «Сайт») на умовах, викладених в цих Правилах користування сервісом (далі — «ПКС»). ПКС набувають чинності з моменту підтвердження Замовником згоди з його умовами в порядку, передбаченому п. 2.2 ПКС.

  2.2. Текст цих ПКС виводиться Замовнику під час реєстрації на Сайті. ПКС набирають чинності після висловлення Замовником згоди з його умовами у формі натискання Замовником кнопки «Згоден з договором оферти». Перед заповненням Реєстраційної форми, розміщеної на Сайті, Замовник зобов'язаний ознайомитись із змістом цих ПКС. Замовник підтверджує, що Виконавець уповноважений обробляти Персональні дані за допомогою Реєстрації. Персональні дані надаються Замовником лише в обсязі, необхідному для надання Послуг, а також з метою розслідування претензії, пов'язані з неналежним використанням Послуги Абонентом.

  2.3. Використання матеріалів і сервісів Сайту регулюється нормами чинного законодавства України, а Положення цих ПКС є обов'язковими для всіх раніше зареєстрованих Замовників.

  2.4. Ці ПКС є публічною офертою, тому, отримуючи доступ до матеріалів Сайту, Замовник вважається таким, що приєднався до цих ПКС і прийняв всі умови цих ПКС, та Вимог до змісту SMS-повідомлень в повному обсязі без будь-яких виключень і обмежень і зобов'язується їх дотримуватись в повному обсязі.

  2.5. Адміністрація Сайту має право в будь-який час в односторонньому порядку змінювати умови цих ПКС без будь-якого погодження таких змін. Про зміну умов ПКС повідомляється на Сайті після авторизації Замовника в розділі «Повідомлення» та дублюється на Сайті в розділі «Новини», або шляхом отримання електронного листа Замовником на реєстраційний e-mail. Такі зміни набувають чинності з дня, вказаного в повідомленні та/або/чи в розділі «Новини». При незгоді Замовника із внесеними змінами він зобов'язаний відмовитися від доступу до Сайту, припинити використання матеріалів і сервісів Сайту.

  2.6. Послуги надаються тільки Замовникам, що зареєстровані у Системі. Номером договору є унікальний номер, який замовник вказав, як логін при реєстрації на сайті Виконавця.

  2.7. Послуги надаються Замовнику у рамках Особистого кабінету на Сайті, відповідно до суми оплати, списаної з особистого рахунку Замовника.

  2.8. Замовник реєструє Особистий кабінет на Сайті. При реєстрації Особистого кабінету Замовник вказує авторизаційні дані: логін і пароль для доступу до особистого кабінету. Замовник самостійно несе відповідальність за безпеку обраного ним пароля, а також самостійно забезпечує конфіденційність свого пароля.
  За відсутності іншої угоди Замовник не має права надавати доступ до Облікового запису третім особам, зокрема у вигляді логіну та пароля, або, наприклад, ключі доступу (API ключі). Замовник зобов'язаний забезпечити, щоб уся інформація, що стосується Облікового запису, включаючи, зокрема, паролі, інші дані для входу, а також будь-яку діяльність, пов'язану з використанням Клієнтом Послуг, розглядалася як Конфіденційна інформація у значенні Угоди. Якщо інформація про Обліковий запис стає доступною третім особам або якщо Замовнику стає відомо про будь-які інші обставини, які можуть загрожувати безпеці та цілісності Послуг, Замовник зобов'язаний негайно змінити таку інформацію про Обліковий запис та негайно повідомити про це представників адміністрації SMS-fly.

  2.9. Для забезпечення належного захисту Замовнику слід змінювати Пароль не рідше одного разу на місяць.

  2.10. У разі втрати Пароля, що дозволяє увійти до Акаунту, Замовнику слід скористатися опцією «Забули пароль», доступною на сторінці входу. Виконавець надсилає на номер логіна Замовника повідомлення із нагадуванням пароля.

  2.11. Виконавець зобов'язується публікувати офіційні повідомлення, пов'язані з обслуговуванням Замовників та зміною тарифів на оплату на сайті Виконавця, а також розсилати їх на електронну пошту Замовників або за допомогою смс або вайбер сповіщень, на мобільні номери клієнтів, які є їх логінами на сайті Виконавця.

  2.12. Виконавець зобов'язується надати Замовнику Альфанумеричне ім'я/імена, для передачі Повідомлень від Замовника та забезпечити маршрутизацію та відправку Повідомлень Користувачам.

  2.13. Виконавець має право призупинити надання послуг на період незапланованого обслуговування Транспортної мережі, а Замовник не вимагатиме ніякої компенсації за період такого призупинення.

  2.14. Виконавець має право призупинити надання послуг на період запланованого обслуговування Транспортної мережі, повідомивши про це Замовника за 2 (два) календарні дні до такого обслуговування, а Замовник не вимагатиме компенсації за період такого призупинення.

  2.15. Виконавець має право змінювати програмне забезпечення шлюзу обміну даними.

  2.16. Виконавець має право тимчасово або повністю припинити надання Послуг Замовнику та вимагати письмових пояснень від Замовника в наступних випадках:

  • Надання Замовником неточної контактної інформації або не надання такої інформації на вимогу.
  • Дій, спрямованих на обмеження або перешкоджання в доступі інших користувачів до послуг, що надаються Виконавцем, а також здійснення спроб несанкціонованого доступу до ресурсів Виконавця та до інших систем, доступних через мережу інтернет.
  • При порушенні Замовником своїх зобов'язань за цими ПКС. Моментом розірвання договору і припинення обслуговування вважається дата направлення відповідного повідомлення Замовнику.

  2.17. При підвищених (наднормативних) потребах Замовника щодо апаратних та інших наданих ресурсів у рамках замовленого обслуговування Виконавець залишає за собою право запропонувати Замовникові перехід на інший тарифний план, а при відмові Замовника припинити його обслуговування з поверненням невикористаних Замовником коштів.

  2.18. Замовник ініціює надання послуг шляхом передачі команди на відправку SMS-повідомлень через web-інтерфейс Особистого кабінету або через програмний протокол взаємодії з сервісом (API).

  2.19. Замовник зобов'язаний при використанні Сервісу дотримуватися вимог законодавства України, в тому числі положення законодавства, що регулюють питання охорони авторських та інших прав на об'єкти інтелектуальної власності, охорони прав особистості, релігійних та громадських переконань, національної гідності, що діють на території України; вимоги законодавства інших країн, а також норми міжнародного права і використовувати Сервіс виключно для передачі інформації Користувачам, які дали відповідну згоду на її отримання.

  2.20. Як адресу відправника заборонено брати назви будь-якої юридичної структури (оператора мобільного зв'язку, банківських, страхових структур, державних і урядових установ і т.д.), до якої Замовник не має відношення, за винятком випадків, коли правомірність використання подібного адреси відправника документально підтверджена самої юридичною структурою.

  2.21. При порушенні Замовником умов цих ПКС та/або вимог чинного законодавства України, та/або міжнародного законодавства, та/або правил мобільних операторів, Замовник самостійно і в повному обсязі несе відповідальність перед Виконавцем та/або третіми особами за свої дії, пов'язані з використанням Сервісу, в тому числі, якщо такі дії призведуть до порушення прав і законних інтересів Виконавця та/або третіх осіб, а Адміністрація сайту в такому випадку має право блокувати доступ до Сервісу Замовнику.

  2.22. При реєстрації на сайті Виконавця Замовник погоджується з тим, що він може бути проінформований про будь-які зміни в умовах співпраці та/або рекламні пропозиції доступні на сайті Виконавця, за допомогою e-mail (якщо такий вказаний в особистому кабінеті) та/або за допомогою смс, Viber або інших можливих каналів інформування на номер логіну, який Замовник, вказує при реєстрації.

  2.23. Виконавець має право в будь-який час призупинити надання Послуг за будь-яким Альфанумеричним Іменем у випадку наявності підстав для перегляду статусу такого Альфанумеричного Імені, одночасно повідомивши про це Замовника. Статус Альфанумеричного Імені визначається виключно на підставі умов Договору.

  2.24. Реєстрація на сайті Sms-Fly.ua безкоштовна.

  2.25. Виконавець надає послуги на території України та за кордоном.

  2.26. Під час надання послуг Виконавець може використовувати третіх осіб, якщо цього вимагають випадки, коли це необхідно для коректної роботи (наприклад, співпраця з операторами GSM).

  2.27. У разі надання послуг українським абонентам Виконавець використовує прямі та не прямі підключення до українських операторів GSM: Київстар, Водафон, Лайфселл, Інтертелеком, ТриМоб, Утел.

  2.28. У разі надання послуг міжнародним абонентам оператор використовує міжнародних операторів.

  2.29. У разі якщо Замовник провів відключення Двофакторної Авторизації в розділі Загальні Налаштування в особистому кабінеті Замовника, він і тільки він в подальшому відповідає за безпеку даного облікового запису. Виконавець в такому випадку не несе відповідальність за можливі спроби проникнення в даний обліковий запис чи будь-які шахрайські дії, які можуть виникнути у випадку такого проникнення.

 • 3. ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ ТА ВИМОГИ ЩОДО АЛЬФАНУМЕРИЧНОГО ІМЕНІ

  3.1. Виконавець здійснює реєстрацію Альфанумеричного імені на підставі Договорів, укладених з організаціями, що є постачальником відповідних послуг.

  3.2. При наданні допомоги Замовнику при реєстрації Альфанумеричного імені Виконавець не несе відповідальності за терміни та можливі затримки в реєстрації, пов'язані з технологічними особливостями реєструвальної організації. Також Виконавець не відповідає за відмову організації в реєстрації Альфанумеричного імені з якихось причин, що не суперечать її внутрішньому Регламенту.

  3.3. Нове Альфанумеричне ім'я реєструється Виконавцем в тому випадку, якщо виконані всі необхідні умови, правила та норми його реєстрації, зокрема:

  • в заяві вказано повну та достовірну інформацію, необхідну для реєстрації;
  • дотримані правила реєстрації Альфанумеричних імен, опублікованих за адресою: http://sms-fly.ua/sendername/
  • права на користування Альфанумеричним іменем, яке реєструється, на весь термін дії Договору передаються Замовнику та Замовник, відповідно, делегує використання зареєстрованого Альфанумеричного імені Виконавцю для відправки SMS повідомлень.

  3.4. Замовник підтверджує, що на момент підписання договору, за його інформацією, ні реєстрація Альфанумеричного імені, ні порядок його використання, не порушують прав інтелектуальної власності третіх осіб.

  3.5. Виконавець, для реєстрації/перереєстрації Альфанумеричного імені у будь який час має право запросити додаткові документи, що підтверджують право Замовника на використання даного Альфанумеричного імені.

  3.6. Зареєстроване Альфанумеричне ім’я (імена) з ініціативи Замовника може бути вилучене з реєстраційної бази достроково.

  3.7. Зареєстроване Альфанумеричне ім’я (імена) з ініціативи Виконавця може бути вилучене з реєстраційної бази достроково.

  3.8. Зареєстроване Альфанумеричне ім’я (імена) з ініціативи Виконавця може бути частково або повністю змінено для забезпечення маршрутизації та доставки одержаних від Замовника Повідомлень Користувачам.

 • 4. ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ SMS-ПОВІДОМЛЕНЬ

  4.1. Замовник в обов'язковому порядку попередньо одержує від Користувача, на телефон якого планується відправлення SMS-повідомлень з інформацією Замовника, згоду на одержання таких Повідомлень, в якій обов’язково повинні вказуватись П.І.Б., дата, підпис, номер телефону.

  4.2. Замовник інформує Користувача, отримувача SMS-повідомлення, про можливість і спосіб, за допомогою якого Користувач, якому адресовано SMS-повідомлення, може відмовитись від подальшого отримання SMS-повідомлень, переданих з використанням Системи, та зобов’язується включити в кожне SMS-повідомлення, що відправляється Користувачеві, назву компанії Замовника (або особи, яку представляє Замовник) і Номер телефонної лінії сервісного обслуговування.

  4.3. Власником бази даних телефонних номерів Абонентів, які вносяться до системи Замовником, є Замовник. У разі пред’явлення Абонентами скарг/претензій/позовів до Виконавця або Оператора щодо отриманих Повідомлень, відповідальність несе Замовник.

  4.4. Замовник зобов’язується утриматися від розсилки Спам-повідомлень через Транспортну мережу Виконавця.

  4.5. Замовник гарантує, що Повідомлення, які надсилаються Користувачам в рамках цього Договору, не містять: недостовірну або конфіденційну інформацію; інформацію, яка була отримана Замовником на незаконних підставах; інформацію яка порушує авторські або суміжні права третіх осіб та інформацію, поширення якої заборонено чинним законодавством України чи країни, де знаходиться Користувач.

  4.6. У тексті повідомлення ОБОВ'ЯЗКОВО повинні бути вказані контактні дані безпосередньої розсилки (номер, або web-сайт на якому є контактні дані).

  4.7. Замовник самостійно чи за допомогою третіх осіб формує зміст SMS-Повідомлень, виходячи з наступної тематики:

  • Повідомлення про банківські послуги (транзакції по банківських картах, залишки за кредитами, кінцевий термін сплати кредитів тощо).
  • Реєстрація на інтернет-сайтах.
  • Повідомлення від служб таксі.
  • Повідомлення колекторських компаній, у тому числі повідомлення про поточну заборгованість.
  • Повідомлення страхових компаній.
  • Повідомлення транспортних компаній, крім служб таксі.
  • Повідомлення рекламного характеру.
  • Новини.
  • Оголошення.
  • Привітання.
  • Приймання участі в акціях і розіграшах від виробників товарів і послуг.
  • Інші Повідомлення, на отримання яких одержувач висловив свою згоду, і які були попередньо узгоджені з менеджером нашого Сервісу.

  4.8. Замовнику ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ здійснювати відправку повідомлень, які містять або мають ознаки:

  • реклами/інформації еротичного чи порнографічного характеру;
  • реклами/інформації політичного або релігійного характеру;
  • реклами/інформації, яка суперечить вимогам суспільної моралі та/або Закону України «Про захист суспільної моралі»;
  • інформації, що посягає на цілісність територіальних кордонів України, порушує засади конституційного ладу і містить інформацію дискримінаційного змісту, розпалює міжнаціональну чи релігійну ворожнечу, зазіхає на честь і гідність особи;
  • реклами/інформації, що суперечить чинному законодавству України;
  • надання рекламної інформації способом або порядком, що порушують вимоги Законів України «Про рекламу» та «Про інформацію»;
  • вірусів або інших елементів, які можуть завдати шкоди роботі телекомунікаційної мережі/обладнання операторів та/або Сервісу або кінцевого обладнання (мобільних телефонів) одержувача.
  • реклами/інформації, яка повинна відправлятись від Міжнародних Альфанумеричних імен.

  4.9. Замовник повинен попередньо письмово погоджувати текст Повідомлень з Виконавцем, якщо такі повідомлення мають наступні ознаки або містять інформацію рекламного характеру про:

  • алкогольну чи тютюнову продукцію;
  • лотереї/розіграші/вікторини;
  • медичні послуги та медичні препарати, харчові добавки, дієтичні добавки;
  • про громадські та політичні організації, партії, рухи та течії, релігійні організації, конфесії, течії та установи;
  • про товари або послуги, що підлягають обов'язковому ліцензуванню/сертифікації;
  • неповнолітніх осіб;
  • якщо інформація є конфіденційною та розповсюджується без згоди особи, якої це стосується, на поширення такої інформації, або надається у вигляді перехресного посилання (під перехресним посиланням слід розуміти надання інформації, джерелом якої не є Замовник чи інформації, зміст якої не відповідає тематиці Повідомлень та/або не відповідає темі/торговій марці Замовника і т.д.).

  4.10. Якщо текст Повідомлення, який має намір відправляти Замовник, містить інформацію з явним порушенням норм чинного законодавства (зокрема, заклики до повалення конституційного ладу тощо) та/або правил даного ПКС, та/або правил мобільних операторів або розпізнаний як Спам повідомлення, Виконавець має право призупинити маршрутизацію Повідомлень, надіславши Замовнику письмове повідомлення, стягнути штраф у розмірі 5000 євро за кожний факт такого відправлення та вжити інших заходів у рамках чинного законодавства України або країни, до якої здійснюється відправлення.

 • 5. ОСОБЛИВІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ЗАМОВНИКОМ ТЕКСТУ SMS-ПОВІДОМЛЕНЬ

  5.1. Нижче приведені символи, які використовуються:

  • для формування тексту SMS-Повідомлення символами латинського алфавіту (найбільш вживані): $@^/\| []_"'-=+!#%&*(),.?;:abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890. Для передачі символів ^\[~]|€ за GSM стандартом використовується 2 символи.
  • для формування тексту SMS-Повідомлення символами з кириличного алфавіту (найбільш вживані): №абвгґдєеёжзийіїклмнопрстуфхцчшщъыьэюяАБВГҐДЄЕЁЖЗИІЇЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ

  5.2. У випадку, якщо до тексту SMS-Повідомлення включено хоча б один символ з кириличного алфавіту, SMS-Повідомлення буде вважатися таким, що сформовано з використанням виключно кириличного алфавіту.

  5.3. Виконавцем не гарантується правильне відображення та/або правильна доставка СМС повідомлень при використанні інших символів, окрім наведених в п.5.1.

 • 6. МАКСИМАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ СИМВОЛІВ SMS-ПОВІДОМЛЕНЬ.

  6.1. SMS-повідомлення містить інформацію в цифровому, текстовому форматі розміром до 160 латинських символів або до 70 нелатинських символів, а також кожна частина злитного повідомлення розміром до 140 байт. Завершальні фрагменти злитних повідомлень, розміром менш ніж 140 байт, вважаються окремими повідомленнями. У разі відправки декількох злитних повідомлень, довжина кожного з яких складає 153 латинських або 67 нелатинських символів, у зв'язку з необхідністю додавання заголовка для об'єднання SMS-повідомлень в одне повідомлення на Мобільному терміналі Абонента.

  6.2. При відправці 2 і більше злитних SMS-повідомлень в одному повідомленні Виконавець не гарантує Замовнику коректність їх доставки Абонентові. Виконавець також не гарантує коректність доставки Абонентові SMS-повідомлень при умові його знаходження в Роумінгу.

 • 7. ВИТРАТИ ТА КОШТИ ЗАМОВНИКА АБО ОСОБИСТИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ ВІРТУАЛЬНІЙ РАХУНОК ЗАМОВНИКА

  7.1. При реєстрації на сайті Виконавця Замовник зобов'язаний вказати електронну адресу та номер мобільного телефону, як основний засіб зв’язку, на який в подальшому Виконавець направлятиме інформаційні SMS-повідомлення та електронні повідомлення, що стосуються виконання даного Договору (наприклад: повідомлення про зарахування грошових коштів на Електронний віртуальний рахунок). Замовник відповідає за працездатність адреси електронної пошти та мобільного телефону, вказаного при реєстрації.

  7.2. Контроль за Електронним віртуальним рахунком Замовника здійснюється за допомогою логіна та пароля, вказаного ним при реєстрації на сайті Виконавця.

  7.3. Замовник самостійно здійснює контроль за фактичним зарахуванням суми перерахованих Замовником Виконавцю коштів на особистий Електронний віртуальний рахунок; стан свого Електронного віртуального рахунку. У випадку отримання Замовником неоплачених послуг, він зобов'язаний діяти у відповідності до умов Договору.

  7.4. Замовник самостійно знайомиться з інформацією про умови обслуговування і тарифи на Сайті та сплачує Послуги відповідно до обраного тарифного плану Виконавця.

  7.5. Кошти зараховуються на Електронний віртуальний рахунок Замовника протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин після надходження коштів на розрахунковий рахунок Виконавця згідно даних ПКС.

  7.6. Списання коштів з Електронного рахунку у розмірі вартості SMS-повідомлення відбувається при створенні кожного SMS-повідомлення, ініційованого Замовником через Сайт чи API.

  7.7. При реєстрації на сайті для всіх клієнтів встановлюється тариф - За відправлені повідомлення. Підключення інших тарифів відбувається після звернення до менеджерів сайту.

 • 8. ПОРЯДОК ВІДПРАВЛЕННЯ ТА ДОСТАВКИ SMS-ПОВІДОМЛЕНЬ

  8.1. Замовник може відправляти Повідомлення відповідно з комендантським часом: з 8:00 до 20:00 в будні і з 11:00 до 18:00 у вихідні і святкові дні. Винятком є сервісні повідомлення сайтів, мобільного банкінгу, служб таксі, тощо, але не рекламні повідомлення.

  8.2. Моментом відправки SMS-повідомлення вважається момент його відправки Системою до Оператора Зв'язку для передачі на Мобільні термінали користувачів.

  8.3. Моментом доставки Користувачу SMS-повідомлення вважається момент отримання від Серверу оператора зв’язку/СМС платформи оператора/СМС центра оператора підтвердження про отримання Користувачем відправленого йому SMS-повідомлення.

  8.4. Виконавець не несе відповідальності і не надає гарантій щодо доставки Повідомлень для Користувачів у випадках:

  • коли Користувач знаходиться поза зоною досяжності Телекомунікаційної мережі Оператора, що є обслуговуючим для Користувача (знаходиться в роумінгу);
  • у випадках вимкнення (відключення) обладнання Оператора або Користувача;
  • у випадках неналежної роботи Телекомунікаційної мережі Оператора, доступ до якої використовує Виконавець для надання послуг за цим Договором;
  • у випадку, якщо текст складається більше ніж з двох частин.

  8.5. Замовник визнає, що як Альфанумеричне ім'я, так і зміст SMS можуть піддаватися автоматичній фільтрації та/або блокуванню з точки зору їх відповідності положенням цих ПКС та положенням законодавства.

  8.6. Замовник погоджується з тим , що у випадку відправлення повідомлень від стандартного імені InfoCentr та/або InfoCenter повідомлення може надійти від будь-якого стандартного імені, яке є активне в цей момент.

 • 9. ПОРЯДОК ВІДПРАВЛЕННЯ ТА ДОСТАВКИ Viber ПОВІДОМЛЕНЬ

  9.1. Виконавець надає Замовнику доступ до Системи та Web-інтерфейсу, за допомогою яких Замовник матиме можливість надсилати Viber-повідомлення.

  9.2. Замовник самостійно формує текст Viber-повідомлень з дотриманням умов та обмежень, встановлених цими Правилами, Договором та політикою Viber.

  9.3. Виконавець не несе жодних обов'язків та відповідальності щодо якості надання послуг Viber у випадках, зазначених у п. 9.5 цих ПКС.

  9.4. Замовник погоджується з тим, що Виконавець має право встановити та/або змінити в односторонньому порядку ліміт/обмеження кількості Viber-повідомлень, які можуть надсилатися Замовником у разі, якщо Компанія Viber встановить або змінить такий ліміт. Про такі зміни Замовник має бути проінформований Виконавцем шляхом розміщення відповідної інформації на сайті Виконавця sms-fly.ua.

  9.5. Виконавець не несе відповідальності за некоректну доставку Viber-повідомлень для Користувачів Viber у випадках:

  • Viber або Кінцеве обладнання Користувача не були активовані або не було встановлено Інтернет-з'єднання протягом часу життя Viber-повідомлення;
  • користувач вимкнув отримання повідомлень у програмі Viber;
  • під час передачі Viber-повідомлення Програма Viber була видалена;
  • версія операційної системи або програми Viber, встановлена на кінцевому обладнанні користувача, не підтримує отримання Viber-повідомлень;
  • якщо Ім'я відправника заблоковано користувачем;
  • в інших випадках, які є результатом нездатності кінцевого обладнання користувача Viber або програмного забезпечення, встановленого на такому кінцевому обладнанні, прийняти Viber-повідомлення та/або з причин, що мали місце з вини мобільних операторів, провайдерів послуг доступу до Інтернету та/або інших третіх осіб.

  9.6. Виконавець має право призупинити надання Viber-послуг, без застосування до Виконавця будь-якої відповідальності, у разі заміни / оновлення та/або планового технічного обслуговування Устаткування Виконавця та/або обладнання Компанії Viber та/або обладнання третіх осіб, залучених Виконавцем для надання Viber-послуг, на період, необхідний для проведення тестування зазначеного оновленого обладнання та/або запланованого технічного обслуговування такого обладнання, попередивши про це Замовника шляхом розміщення відповідного повідомлення на сайті Виконавця sms-fly.ua.

  9.7. Виконавець має право без попередження призупинити надання Viber-послуг, без застосування до Виконавця будь-якої відповідальності у разі позапланового технічного обслуговування обладнання Виконавця / Компанії Viber / третіх осіб, які залучаються Виконавцем для надання цієї послуги, а Замовник не має права вимагати компенсації за період такого зупинення.

  9.8. У разі закінчення Часу життя Viber-повідомлення, встановленого Замовником, відправлене Viber-повідомлення все одно може бути доставлене Користувачеві, оскільки обладнання Компанії Viber намагатиметься доставити його протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів або іншого періоду, який може змінюватися час від часу Компанією Viber відповідно до технічних можливостей, ці обставини знаходяться поза зоною впливу Виконавця та Замовника.

  9.9. Замовник зобов'язаний в обов'язковому порядку заздалегідь отримати від користувача Viber, якому планується відправлення Viber-повідомлень з інформацією Замовника, згоду на отримання таких Viber-повідомлень. Підтвердженням є явно виражена згода, надана Користувачем Замовнику у такій формі, яка однозначно підтверджує, що Користувач бажав отримувати Viber-повідомлення від Замовника.
  Згода Користувача обов'язково має містити:

  • телефонний номер для надсилання Viber-повідомлень, ім'я одержувача повідомлень та/або інші персональні дані, за якими Користувач може бути ідентифікований;
  • назва компанії Замовника, якому надається згода, та який здійснюватиме відправлення Viber-повідомлень Користувачеві;

  9.10. Виконавець має право змінити в односторонньому порядку чинний Тариф та правила надання Viber-послуг. Зміна Тарифів відбувається за умови попереднього повідомлення про це Замовника за 5 (п'ять) календарних днів до дати зміни вартості передачі Viber-повідомлень шляхом розміщення відповідного повідомлення на сайті Виконавця sms-fly.ua. Зміни набирають чинності з дати, зазначеної у відповідному повідомленні Виконавця. Вказана зміна Тарифів може здійснюватись Виконавцем і в менший термін та буде визнана Замовником як правочинна, якщо вона буде викликана змінами умов співробітництва між Виконавцем та Компанією Viber та/або третіми особами, які залучаються Виконавцем для надання послуг. Вартість Viber-послуг встановлена компанією Viber в іноземній валюті – Євро. Оплата Замовником послуг відбувається у національній валюті України – гривні. Замовник беззаперечно погоджується з тим, що Виконавець має право у будь-який день до 12-00 години змінити виражену в гривні вартість послуг з відправки Viber-повідомлень відповідно до актуального офіційного курсу гривні до Євро на дату такої зміни. Така зміна визначеної у гривні вартості послуг з надсилання Viber-повідомлень не вимагає будь-якого попереднього повідомлення про це Замовника і вважатиметься такою, що не порушує умов Правил, Договору (за його наявності) та/або прав Замовника.

  9.11. Заборонені Viber-повідомлення: сторони погодили, що Замовнику забороняється надсилати наступні Viber-повідомлення («Заборонені Viber-повідомлення»):

  9.11.1. Будь-які Viber-повідомлення (в тому числі текст та/або картинки / зображення / фотографії), на отримання яких Користувач Viber, якому надсилається відповідне Viber-повідомлення, попередньо не надав Замовнику явно виражену згоду, викладену в такій формі, яка однозначно підтверджує, що Користувач хотів отримувати Viber-повідомлення від Замовника. Замовник зобов'язаний на запит Виконавця протягом 1 (одного) робочого дня з дня надходження такої вимоги у будь-якому вигляді (письмовому, електронному, за допомогою телефонного запиту тощо) надати на електронну адресу Виконавця info@sms-fly.ua (або іншу електронну адресу, вказану Виконавцем у запиті) інформацію про наявність згоди певного Користувача/Користувачів, форму надання такої згоди, а також, при необхідності, офіційний лист Замовника з поясненнями щодо запитаної Виконавцем інформації. До такого листа Замовник надає докази законності та правомірності надсилання Viber-повідомлень певному Користувачеві/Користувачам.

  9.11.2. Повідомлення (у тому числі текст та/або картинки / зображення / фотографії), які містять або мають ознаки:

  • Будь-яку антирекламу та Viber-повідомлення, що дискредитують товари та/або послуги третіх осіб та/або будь-які повідомлення, які вводять в оману користувача;
  • Інформацію еротичного чи порнографічного характеру;
  • Інформацію політичного чи релігійного характеру;
  • Інформацію про фінансові послуги та/або криптовалюти та/або валютні ринки;
  • Інформацію про послуги ворожіння, нумерології, цілительства та інших схожих за своєю суттю послуг;
  • Інформацію, що суперечить вимогам суспільної моралі та/або Законів про Громадську мораль, інформацію, яка зазіхає на цілісність територіальних кордонів України чи іншої країни, що порушує основи конституційного ладу та/або громадський порядок та/або загрозливу безпеці України чи інших держав, та/або порушує правові норми інших країн світу;
  • Заклики/запрошення на масові збори (тобто збори у кількості понад 10 осіб);
  • Рекламу тютюнових виробів та/або тютюновмісної продукції та/або електронних сигарет, рідини до електронних сигарет;
  • рекламу алкогольної продукції;
  • Загрози, нецензурну лексику, лайки чи слова, які є образливими для Користувача;
  • Інформацію, що містить відомості будь-якого дискримінаційного змісту, включаючи (але не обмежуючись), дискримінацією за статтю, сексуальною орієнтацією, кольором шкіри, віком, расою, релігією, станом здоров'я, національності тощо), що розпалює міжнаціональну або релігійну ворожнечу, що зазіхає на честь та гідність особи, яка порушує будь-які права, у тому числі авторські / суміжні, права третіх осіб та/або права інтелектуальної / промислової власності третіх осіб;
  • Пропагування фашизму чи неофашизму, заклики до насильства та/або війни;
  • Пропагування наркоманії, токсикоманії, алкоголізму, тютюнопаління та інших шкідливих звичок;
  • Віруси, будь-яке шкідливе програмне забезпечення, трояни, шпигунські програми, фішингові сайти або інші елементи, які можуть зашкодити кінцевому обладнанню користувача Viber, у тому числі посилання, за якими можуть бути завантажені шкідливі елементи на кінцеве обладнання Користувача;
  • Будь-яку інформацію, яка не відповідає дійсності, зокрема, однак не обмежуючись інформацією, яка прямо чи опосередковано затверджує або наводить на думку, що спонсором чи замовником відправки відповідного контенту/інформації є Компанія Viber, або містить будь-яку іншу неправдиву інформацію про Компанію Viber;
  • Інформацію (у тому числі текст та/або картинки/зображення/фотографії), яка суперечить чинному законодавству України. Замовнику забороняється надсилати Viber-повідомлення у спосіб та/або із змістом, що порушує норми чинного законодавства України.
  • Інформацію про будь-які месенджери, номери/канали Замовника у цих месенджерах, крім номерів Замовника у Viber та/або Viber-каналі Замовника.

  9.12. Якщо Viber-повідомлення включає об'єкти інтелектуальної власності (торгові марки, логотипи, слогани, назви і т.д.), Замовник повинен мати в наявності оригінали документів, що підтверджують права Замовника на використання таких об'єктів інтелектуальної власності, та на вимогу Виконавця, надати протягом 1 (одного) робочого дня копії зазначених документів, засвідчених нотаріально або власноручним підписом відповідальної особи та печаткою власника об'єкта інтелектуальної власності та документів, що надають Замовнику право використовувати такі об'єкти права інтелектуальної власності у разі, якщо власником об'єкта інтелектуальної власності не є сам Замовник .

  9.13. Замовник зобов'язується забезпечити можливість здійснення користувачами Viber відмовитися від отримання ними Viber-повідомлень. Для можливості здійснення Користувачами відмови від отримання Viber-повідомлень, Замовник зобов'язується включати до кожного Viber-повідомлення актуальний контактний номер телефону Замовника.

  9.14. Замовник зобов'язаний негайно припинити відправлення Viber-повідомлень для користувача, який повідомив Замовнику будь-якими засобами зв'язку про свою заборону та/або відмову на отримання таких повідомлень.

  9.15. Замовник зобов'язаний попередньо узгодити з Виконавцем у письмовій формі або електронною поштою будь-які прес-релізи чи маркетингові матеріали, або іншу інформацію, яка прямо чи опосередковано посилається на Виконавця, Компанію Viber, або Послуги, або Додаток Viber.

  9.16. Надсилання транзакційного Viber-повідомлення можливе лише після погодження шаблону такого повідомлення компанією Viber. Для отримання інформації про деталі та порядок реєстрації шаблонів Транзакційних Viber-повідомлень Замовник повинен звернутися до Виконавця будь-яким зручним для нього способом.

  9.17. Під час надсилання Замовником Тестових Viber-повідомлень він може використовувати Ім'я відправника Виконавця. При надсиланні Замовником інших (не тестових) видів Viber-повідомлення необхідно використовувати його Власне Ім'я відправника. Використання такого імені підлягає оплаті та реєстрації в компанії Viber. Для отримання детальної інформації про цю послугу Замовнику необхідно звернутися до Виконавця будь-яким зручним для нього способом.

  9.18. Оплаті підлягають всі Viber-Повідомлення, надіслані протягом життя Повідомлення, надіслані протягом Розрахункового періоду, незалежно від Розрахункового періоду, в якому вони були доставлені.

  9.19. При здійсненні Замовником відправки інших (не тестових) видів Viber-Повідомлень необхідне використання його власного імені Відправника (сформованого Замовником на власний розсуд). Використання такого імені Відправника підлягає реєстрації у компанії Viber Media S.à r.l. та щомісячної сплати обов'язкового платежу у сумі 6400 (шість тисяч триста) гривень. За вказану плату Замовнику буде встановлено право використовувати його власне ім'я Відправника та надано певну кількість Viber-Повідомлень для використання протягом звітного періоду. Кількість таких Viber-повідомлень залежить від їхнього типу та напряму відправки. Плата за перший місяць використання власного імені Відправника, в якому відбувається його активація, стягується Компанією Viber лише у розмірі вартості фактично надісланих Замовником цього місяця Viber-Повідомлень. Плата за користування ім'ям Відправника у всіх активних періодах, крім першого місяця такого користування, стягується Компанією Viber у повному розмірі обов'язкового платежу 6400 (шість тисяч триста) гривень, незалежно від кількості днів, протягом яких у Звітному періоді Відправник розсилал повідомлення. На вказану суму обов'язкового платежу Замовнику надаються Viber-повідомлення, кількість яких залежить від виду та направлення їхнього відправлення.

  9.20. Замовник має право зареєструвати декілька імен відправників. У цьому випадку Замовник сплачує обов'язковий платіж 6400 (шість тисяч триста) гривень окремо за кожне зареєстроване ім’я Відправника на умовах, зазначених вище в цьому розділі.

  9.21. Оплата за ім’я Відправника на наступний звітний період здійснюється до 20 числа поточного звітного періоду шляхом поповнення електронного віртуального рахунку на суму 6400 (шість тисяч триста) гривень. Якщо Замовник, починаючи з другого місяця користування ім’ям Відправника, бажає відмовитися від його використання у наступному Звітному періоді (на наступний місяць), він до 20-го числа (включно) поточного Звітного періоду надсилає Виконавцю відповідне повідомлення на електронну адресу або повідомляє про це по телефону за номером, вказаним на сайті sms-fly.ua. У такому разі, починаючи з наступного Звітного періоду, право Замовника на використання іменем Відправника буде припинено. Якщо число поточного звітного періоду припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем для поповнення рахунку або для повідомлення про відмову від користування іменем Відправника є останній робочий день, що передує цій даті. Якщо у встановлені вище терміни від Замовника не надійшло повідомлення про відмову від користування його ім’ям Відправника у наступному місяці та станом на 21 число поточного місяця на Електронному віртуальному рахунку Замовника є сума 6400 (шість тисяч триста) або більше гривень, у такому разі плата за користування іменем Відправника буде знята з електронного віртуального рахунку Замовника 21-го числа та автоматично зарахована на Особистий баланс відправника. Ці кошти у розмірі 6400 (шість тисяч триста) гривень стануть доступними для використання на відправку Viber-повідомлень, починаючи з 1 числа наступного звітного періоду. Термін дії права використання імені Відправника у цьому випадку буде подовжено на наступний звітний період.

  9.22. Якщо після закінчення поточного звітного періоду на особистому балансі Замовника залишилися невикористані кошти, починаючи з 1 числа наступного звітного періоду вони будуть анульовані.

  9.23. У разі відправки Замовником Забороненого Viber-повідомлення та/або припущення Замовником будь-яких інших порушень умов цього ПКС та/або Політик Viber, що викликали для Виконавця наслідки фінансового характеру та/або санкції з боку Компанії Viber/третіх зацікавлених осіб, у цьому випадку Замовник беззастережно визнає своє зобов'язання відшкодувати Виконавцю всі збитки/штрафи/інші фінансові санкції, спричинені протиправними діями та/або порушеннями з боку Замовника, у тому числі сплатити штраф у розмірі 5000 (п’ять тися) євро за кожен факт такого відправлення.

 • 10. ПРЕТЕНЗІЇ ТА ПОРЯДОК ЇХ РОЗГЛЯДУ

  10.1. Претензії від Замовника приймаються в письмовому вигляді, шляхом направлення на електронну адресу Виконавця info@sms-fly.ua в строк не пізніше 3 (трьох) робочих днів з дня виникнення суперечливої ситуації.
  Відповідно до вимог ст.5 Закону України "Про звернення громадян" : "У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові заявника, місце проживання громадянина, номер телефону, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати.
  В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові."

  10.2. Строк розгляду претензій становить від 15 (п'ятнадцяти) робочих днів до 1 (одного) календарного місяця відповідно до вимог ст.20 Закону України "Про звернення громадян".

  10.3. У випадку пред'явлення Замовником обґрунтованої претензії про неможливість скористатися Послугою з вини Виконавця, Виконавець повертає отримані від Замовника кошти за винятком вартості відправлених SMS-повідомлень. Повернення залишку у розмірі невикористаних коштів з Електронного віртуального рахунку Замовника на момент повернення у цьому випадку проводиться у безготівковій формі шляхом перерахування на розрахунковий рахунок Замовника. Повернення проводиться в 10 (десяти) денний термін, після надання відповіді на звернення Замовник, складеного у відповідності до вимог п.9.1 даного Договору, у строк , вказаний у п.9.2 даного Договору і за наявності письмової заяви Замовника із зазначенням реквізитів, необхідних для повернення коштів.

  10.4. Виконавець не несе відповідальності за зміст SMS-повідомлень, що розсилаються Замовником з використанням Системи.

  10.5. У випадку, якщо Виконавця буде втягнуто до судового процесу в якості відповідача у зв'язку з наданням Користувачам у Повідомленнях недостовірної, конфіденційної інформації, інформації, яка була отримана Замовником на незаконних підставах, або інформації, що порушує права третіх осіб чи поширення якої заборонено чинним законодавством України, Виконавець повинен бути визнаний неналежним відповідачем. Належним відповідачем в цьому випадку має бути визнаний Замовник. Замовник несе відповідальність згідно положень цього Договору та чинного законодавства України.

  10.6. Для прискорення роботи над зверненням Користувача або іншої зацікавленої особи допускається обмін документами між Виконавцем і Замовником по факсу та/або електронною поштою відповідно до контактної інформації, вказаної в Договорі, за умови негайного направлення оригіналів документів поштою.

 • 11. ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

  11.1. Виконавець несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання Сервісу, за винятком випадків, коли його невиконання або неналежне виконання обумовлено форс-мажорними обставинами, у тому числі діями або бездіяльністю Оператора GSM, що не залежать від Виконавця, виною Замовника або недотримання Замовником ПКС.

  11.2. Виконавець несе відповідальність лише за власні технічні рішення. Виконавець не несе відповідальності за обмеження та дефекти програмного забезпечення/довкілля, які можуть знадобитися для надання основної послуги. Зовнішні інтерфейси, інтеграції чи програмне забезпечення мають певні функціональні можливості, пропускну спроможність, ліцензування та стандарти, які можуть час від часу змінюватись багато юридичних та технічних факторів. Якщо цей елемент не відповідає припущенням Замовника, Замовник має право повідомити про можливість зміни елемента системи на основі зовнішнього ПЗ/оточення, проте остаточне рішення належить Виконавцю. Тому Замовник не має права на скаргу.

  11.3. Виконавець не несе відповідальності перед третіми особами за будь-які збитки, завдані внаслідок використання Замовником Послуги. У разі претензій до Виконавця з боку третіх осіб Виконавець зобов'язаний негайно повідомити Замовника про це. У цьому випадку Замовник зобов'язаний звільнити Виконавця від відповідальності, відшкодувати понесені у зв'язку з цим витрати, у тому числі договірних неустойок, що сплачуються Виконавцем, та для задоволення вимог третіх осіб у порядку, передбаченому законодавством.

  11.4. Виконавець не несе відповідальності за:

  • наслідки заволодіння третіми особами Паролем та Логіном до Облікового запису, що належить Абоненту;
  • перерви у наданні Послуг з технічних причин (наприклад, технічне обслуговування, перевірка, заміна обладнання) або незалежно від Виконавця, простої у зв'язку з проблемами в мережній інфраструктурі операторів зв'язку або некоректна організація черги Повідомлень у Системі Виконавця;
  • відсутність доступу до Сайту або Системи Виконавця або його збій внаслідок зловживання, шахрайства або дії непереборної сили, сервісу телекомунікаційних послуг, що надаються операторами GSM.
  • за збої в роботі Сервісу, викликані неперевіркою новин Замовником та повноти Персональних даних у базі даних, створеній Замовником у Панелі клієнта.

 • 12. ПРИПИНЕННЯ ДІЇ

  12.1. Замовник може припинити використання Сервісу, попередньо повідомивши Виконавця за адресою: info@sms-fly.ua за два календарні тижні.

  12.2. Виконавець може припинити надання Послуг негайно, у тому числі заблокувати доступ до Облікового запису, якщо Абонент:

  • порушує положення ПКС,
  • вживає дій, що загрожують безпеці Сайту або Системи Виконавця,
  • спроби несанкціонованого доступу до Сайту або Системи Виконавця,
  • здійснює протиправні дії через Сайт або Систему Виконавця, або за наявності підозр у таких,
  • діє на шкоду Виконавцю,
  • надав свідомо неправдиві дані при Реєстрації.

 • 13. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

  13.1. Сторони погодилися, що текст цих ПКС, Договору, будь-які матеріали, інформація та відомості, які стосуються Договору, є конфіденційними і не можуть передаватися третім особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони Договору, крім надання інформації на вимогу уповноважених державних органів у випадках, передбачених чинним законодавством України, а також крім розголошення Виконавцем факту співпраці із Замовником (в тому числі, але не виключно, із зазначенням в презентаційних матеріалах Виконавця найменування та/чи знаку для товарів і послуг Замовника), а також коли таке передавання пов’язане з одержанням офіційних дозволів, документів для виконання Договору або сплати податків, інших обов’язкових платежів, а також у випадках, передбачених чинним законодавством, яке регулює зобов’язання Сторін.

  13.2. Реєструючись на сайті, користувач дає згоду на отримання SMS, Viber та E-Mail повідомлень від Адміністрації сайту.

  13.3. Сторони зобов’язуються не розголошувати третім особам інформацію, яка стала відома їм під час дії Договору, про його умови, а також про результати, досягнуті внаслідок виконання Виконавцем взятого на себе за цим Договором зобов'язання, та вжити всіх належних від них заходів для виключення можливості доступу до зазначеної інформації третіх осіб, крім випадків, коли така інформація повинна бути надана відповідно до вимог чинного законодавства.

  13.4. Погоджуючись з правилами, а також реєстрації на сайті, передбаченого розділом 2 цих Правил, кожна зі Сторін Договору, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» надає іншій Стороні однозначну беззастережну згоду (дозвіл) на обробку персональних даних у письмовій та/або електронній формі в обсязі, що міститься у цих ПКС, Договорі, рахунках, актах, накладних та інших документах, з метою забезпечення реалізації цивільно-правових, господарсько-правових, адміністративно-правових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку, а також підтверджує, що отримала повідомлення про включення персональних даних до бази персональних даних іншої Сторони та що повідомлена про свої права, як суб’єкт персональних даних, які визначені ст.8 Закону України «Про захист персональних даних», а також мету збору цих даних та осіб, яким ці дані передаються. Сторони зобов’язуються забезпечувати виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних», включаючи дотримання прав суб’єкта персональних даних та забезпечення режиму захисту персональних даних від незаконної обробки та незаконного доступу до них.

  13.5. Сторони усвідомлюють, що в рамках виконання зобов’язань за цим Договором вони можуть обмінюватись документами або іншими даними, які містять відомості, що належать до персональних даних фізичних осіб (підписанти, відповідальні/контактні особи тощо). При цьому уповноважені представники Сторін (підписанти), укладаючи цей Договір, по відношенню до персональних даних зобов’язуються надавати свою згоду, шляхом підписання цього Договору, на обробку власних персональних даних та вважатися повідомленим про включення його персональних даних до відповідної бази даних іншої Сторони та повідомленим про права, визначені законодавством.

  13.6. Будь-які персональні дані, що передаються чи можуть передаватись за цим Договором, становитимуть конфіденційну інформацію, що не підлягає розголошенню/передачі у будь-якому вигляді, крім випадків, прямо передбачених законодавством України. Про всі випадки розголошення/передачі персональних даних за цим Договором Сторони негайно інформують одна одну у письмовому вигляді.

 • 14. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

  14.1. Адміністрація сайту залишає за собою право без попереднього повідомлення Замовника вносити зміни в тарифну політику з подальшою публікацією нових тарифів на Сайті. Такі зміни набувають чинності після закінчення 5 (п'яти) календарних днів з моменту розміщення нових тарифів на Сайті. При незгоді Замовника із внесеними змінами він зобов'язаний відмовитися від доступу до Сайту, припинити використання матеріалів і сервісів Сайту.

  14.2. У випадку зміни номеру телефону Виконавця повідомити про це Замовника на протязі 3 (трьох) календарних днів

  14.3. У разі зміни з боку Замовника Основного засобу зв’язку він зобов’язується повідомити Виконавця протягом 3-х робочих днів. Зміна відбувається за запитом Замовника з Реєстраційного e-mail, та/або в письмовому запиті з наданням документів, що підтверджують особу Замовника.

  14.4. Усі запити щодо облікового запису приймаються лише з Основних засобів зв’язку Замовника. Надання додаткової інформації щодо облікового запису надаються лише на Реєстраційний e-mail.

  14.5. У випадку передачі Замовником даних для доступу до облікового запису третім особам на будь-яких умовах (у тому числі за договорами або угодами) Замовник самостійно несе відповідальність за всі дії (а також їх наслідки) в рамках або з використанням Сервісу під обліковим записом Замовника. При цьому всі дії в рамках або з використанням Сервісу під обліковим записом Замовника вважаються зроблені безпосередньо Замовником.

SMS-fly © 2012-2024 All Rights Reserved